INNOVEREN in plaats van SANEREN

8 juli 2022

Inmiddels heeft de Fedecom een statement geplaatst met betrekking tot de stikstofplannen. Vanuit GroeNoord staan wij achter dit statement. De stikstofplannen van minister van der Wal hebben grote gevolgen voor de land- en tuinbouw sector. Er zijn stikstofdoelen gesteld die uiteenlopen van 95% reductie rond natuurgebieden tot 12% reductie in landbouwgebieden. Dit heeft negatieve gevolgen voor de continuïteit van vele agrarische bedrijven. Dat dit leidt tot onzekerheid en onrust bij agrariërs en andere bewoners van het platteland is heel begrijpelijk. Het is essentieel dat we de land- en tuinbouw weerbaarder maken. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een andere benadering en het inzetten van de beschikbare technische oplossingen en nieuwe innovaties de stikstofnormen kunnen halen. Het kabinet moet inzien dat onze sector veel technologische oplossingen biedt welke kunnen leiden tot nieuwe kansen en mogelijkheden. Inzetten op innovatie geeft sneller emisiereductie en bedrijfsperspectief dan het constante vasthouden aan theoretische modellen en normen die leiden tot het saneren van agrarische bedrijven.

Ander nieuws

Juli 2022

5 juli 2022

Nieuw GLB 2023

4 juli 2022

Interview Anton de Jong, Managing Director Husqvarna Group

3 juli 2022

Nieuwbouw GroeNoord Raalte

2 juli 2022

Interview Sander Uiterwijk, verhuurspecialist RentNoord

1 juli 2022

T3rraCutta: egaliseren nieuwe stijl

Alle nieuwsberichten